Slide 1

Hakan Marin

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tabi olunan yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, tehlike ve riskleri en aza indirmeyi,

Çalışanların eğitimini ve motivasyonunu sağlayarak performanslarını yüksek seviyede tutmayı

Sistemdeki uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,

Gerekli kaynakları temin ederek, kalite süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını kuruluş adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, taahhüt etmektedir.

Misyonumuz: Marina alanında en başarılı ve en iyi şirketlerden birisi olmak ve paydaşlarına en büyük getiriyi sağlamak.

Vizyonumuz: 

Marina alanında, tekniği, kalitesi ve hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışında marka olmak.

Değerlerimiz: 

Dürüstlük,

Güvenirlik,

Şeffaflık, 

Yaratıcılık, 

Mükemmeliyet, 

Karşılıklı Sevgi ve Saygı, 

Verimlilik, 

Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu